Cơ khí Cao Nguyên
Địa chỉ: 47A, Tỉnh lộ 43, Bình Hòa, Tp.Thuận An, Bình Dương

Phone: 0988 711 884

Email: binhduongmechanical@gmail.com

Website: cokhibinhduong.org